Máy Phát Điện

Máy Phát Điện Perkins: 10.4GF-P

Dung tích xi lanh: 403D-15G/13.5KW
Đầu phát: Lerry somer
Kích thước, trọng lượng: 2000*1000*1300

 

Máy Phát Điện Cummins 200 KVA

Dung tích xi lanh: 6CTA8.3-G2
Đầu phát: Stamford
Kích thước, trọng lượng: 3230*1150*1780 (1944Kg)

 

Máy phát điện Cummins 1000 KVA

 

 

Dung tích xi lanh: KTA38G2A
Đầu phát: Stamford
Kích thước, trọng lượng: N.A (20' container)

 

Máy Phát Điện Danyo: DCA-220SPK3

 

Dung tích xi lanh: S6D125E-2-A
Đầu phát: TAIYO
Kích thước, trọng lượng: 3650*1300*1750 (3670Kg)

 

Máy Phát Điện Denyo: DCA-100USI

Dung tích xi lanh: DD-6BG1T
Đầu phát: TAIYO
Kích thước, trọng lượng: 2650*1100*1500 (1940Kg)

 

 

Máy Phát Điện Denyo: DCA-180SPK3

Dung tích xi lanh: SA6D108E-2-A
Đầu phát: TAIYO
Kích thước, trọng lượng: 3300*1200*1500 (2900Kg)