Thiết Bị Điện Cao Thế

Máy cắt SIEMENS 110kV

Chưa có thông tin mô tả

 

Chống sét SIEMENS 500KV

Chưa có thông tin mô tả.

 

Cầu dao cách ly AREVA 110KV

Chưa có thông tin mô tả.